Dyrektywa Ecodesign dla kotłów na pellet - co oznacza jej wprowadzenie?

29.10.2019

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku Dyrektywa Ecodesign wprowadza nowe wymogi dla niektórych produktów trafiających do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Dotyczą one m.in. ich efektywności energetycznej. Ta regulacja prawna ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wymienionych w niej wyrobów w całym cyklu ich życia. Wśród produktów objętych przepisami Dyrektywy Ecodesign są także kotły c.o. na pellet.

Regulacje prawne dotyczące kotłów na pellet

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Ecodesign wszystkie kotły c.o. na paliwa, w tym pellet, stałe wprowadzane do obrotu i użytkowania od 1 stycznia 2020 roku będą musiały spełniać opisane w niej wymogi dotyczące sezonowej efektywności spalania i emisji zanieczyszczeń. Rozporządzenie określa sezonową efektywność spalania na poziomie 75% dla kotłów o mocy cieplnej do 20 kW i nie mniej niż 77% dla kotłów, których moc znamionowa przekracza 20 kW. Przepisy szczegółowo definiują również dopuszczalną emisję zanieczyszczeń zarówno dla kotłów z automatycznym, jak i ręcznym podawaniem paliwa. W powstałych spalinach stężenie cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40mg/m3 dla kotłów automatycznych i 60mg/m3 dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Poza tym zawartość organicznych związków gazowych (OGC) w dymie emitowanym przez kotły automatyczne nie może być wyższa niż 20 mg/m3 i 30 mg/m3 dla kotłów ręcznych. Górną granicą emisji tlenku węgla (CO) jest natomiast 500 mg/m3 i 700 mg/m3 odpowiednio dla kotłów automatycznych i ręcznych. Rozporządzenie określa również dopuszczalną emisję tlenków azotu (NO) dla kotłów na biomasę na poziomie 200 mg/m3 i 350 mg/m3 dla kotłów na paliwa kopalne.

Dyrektywa Ekodesign bardziej szczegółowo i restrykcyjnie określa dopuszczalną emisję zanieczyszczeń i

efektywność energetyczną kotłów c.o. niż obowiązująca dotychczas norma PN-EN 303-5:2012. Największa różnica pomiędzy przepisami obu dokumentów to wymagania dotyczące ich sprawności energetycznej. Kotły posiadające certyfikat Ecodesign muszą posiadać oznaczenie sezonowej efektywności energetycznej. Wskaźnik ten informuje o sprawności użytkowania danego kotła określonej, jako średnia pomiędzy jego pracą z mocą nominalną a mocą obniżoną. Jest to bardzo ważna zmiana, ponieważ ten sposób pomiarów bardziej odpowiada rzeczywistemu użytkowaniu urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, aby zakwalifikować kocioł do najwyższej dotychczas, 5 klasy wystarczyło, aby spełnił on wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń i efektywności spalania podczas pracy z mocą nominalną. Tymczasem przez znaczną część sezonu grzewczego piec pracuje z obniżoną mocą. Kotły klasy 5 nie spełniają zatem wymagań normy Ecodesign, chyba że zostały przebadane pod kątem jej wymogów i otrzymały certyfikat Ecodesign.

Certyfikat Ecodesign a nowoczesne rozwiązania w kotłach na pellet drzewny

Wysokie wymagania, jakie stawia Dyrektywa Ecodesign, zarówno w kwestii efektywności, jak i czystości spalania, kotłom c.o. na biopaliwa sprawiły, że producenci optymalizują ich konstrukcję pod kątem danego paliwa. W zależności od rodzaju wykorzystywanego paliwa odpowiednio zaprojektowana zostaje komora spalania, palnik i wymiennik ciepła. Duże znaczenie ma również zastosowane wyposażenie dodatkowe, które ma bezpośredni wpływ na kontrolę procesu spalania. Do sterowania pracą kotła na pellet wykorzystywane są czujniki temperatury umieszczone w komorze spalania, za wymiennikiem ciepłą oraz w płaszczu wodnym. W najnowocześniejszych modelach kotłów c.o. w miejscu wylotu spalin znajduje się dodatkowo sonda lambda, która nie tylko ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale również zmniejsza zużycie paliwa. Dzięki temu kotły w nią wyposażone są w stanie pozyskać więcej ciepła z zadanej dawki paliwa, emitując przy tym mniej zanieczyszczeń. Nie oznacza to jednak, że wszystkie kotły c.o. na pellet drzewny spełniają wymagania Dyrektywy Ecodesign. O tym, że efektywność i czystość ich spalania jest zgodna z jej regulacjami, informuje certyfikat Ecodesign wydany rzez akredytowaną jednostkę.

Kotły na pellet HKS Lazar, a Ecodesign

Projektując nasze kotły na pellet, zawsze kierowaliśmy się przede wszystkim efektywnością spalania zadanego paliwa, wygodą użytkowania oraz niską emisją zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki temu wszystkie nasze urządzenia grzewcze spełniają wysokie standardy normy klasy 5 oraz normy Ecodesign, co potwierdzają stosowne certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki.

Nowoczesne urządzenia grzewcze HKS Lazar

Nowoczesne urządzenia grzewcze

Artykuły

Dofinansowania do pomp ciepła

Możliwość skorzystania z dodatkowych środków bardzo często warunkuje przeprowadzenie inwestycji, bez niej część właścicieli nie podejmowałoby próby dokonania modernizacji. Dodatkowe środki zmniejszają koszty – u osób najbiedniejszych mogą je pokryć w większości. Warto więc poznać zasady, na jakich udzielane są dofinansowania, co może przyśpieszyć decyzję o rozpoczęciu prac – dzięki temu zamieszkujący nieruchomość będą mogli korzystać z nowoczesnych, bezobsługowych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie centralnego ogrzewania.

czytaj
Klasa 5 i Egodesign nowym wyznacznikiem dla kotłów CO

Niestety jakość powietrza w naszym kraju jest zła. O skali problemu, o którym do niedawna nie mówiło się zbyt często, świadczy raport Światowej Organizacji Zdrowia opracowany na podstawie danych z początku 2016 roku. Zawarto w nim ranking 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. O tym, jak fatalne jest powietrze, którym oddychamy co dnia, świadczy nie tylko fakt, że polskie miasto znalazło się na niechlubnym pierwszym miejscu tej listy, ale także to, że w zestawieniu jest aż 33 miasta z Polski…

czytaj

FAQ

Jak ustawić kocioł na pellet tylko do grzania CWU?

Wystarczy ustawić tryb lato bez dodatkowych konfiguracji. W sterowniku wybieramy ikonę lato zima i włączamy tryb lato. Jako opcję można wybrać tryb auto, ale wówczas trzeba ustalić...

czytaj
Jak wyłączyć piec na pellet Smart Fire?

Aby poprawnie wyłączyć kocioł na pellet Smart Fire, należy wcisnąć przycisk wyłączania, a następnie powinna zostać wyświetlona wiadomość "Wygaszanie na żądanie" oraz rozpocznie się...

czytaj
Zgłoś: Rozruch / Przegląd / Awaria

Znajdź na stronie:

Wpisz szukaną frazę:

Wybierz swój język:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu Zamów rozmowę
Oblicz jakiej mocy pompę ciepła potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę
Oblicz jakiej mocy kotła na pelet potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę

Jak kupić produkty HKS Lazar?

Wpisz swoją miejscowość w poniższej rubryce a nasz doradca klienta udzieli Ci dodatkowych informacji oraz przeprowadzi przez proces zakupowy.

Twoja miejscowość:

Zamów rozmowę

Zostaw nam swój numer telefonu, a my oddzwonimy do Ciebie!

Zamów rozmowę
Oblicz jakiej mocy pompę ciepła potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę