Pomiar wydajności pomp ciepła a regulacje prawne

25.02.2020

Wybierając pompę ciepła, należy się kierować przede wszystkim przesłankami merytorycznymi, czyli obiektywnie przedstawionymi danymi technicznymi urządzenia. Podstawowym parametrem charakteryzującym efektywność energetyczną pomp ciepła, który pozwala porównać różne urządzenia o tej samej mocy, jest współczynnik COP. Badanie pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania pomieszczeń powinno odbywać się w znormalizowanych warunkach określonych w normie PN-EN 14511.

Badanie wydajności pomp ciepła w znormalizowanych warunkach wymienionych w PN-EN 14511

Definicja zawarta w normie PN-EN 14551 określa pompę ciepła jako zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy, których zadaniem jest dostarczanie ciepła. Urządzenia te wyposażone są w sprężarki o napędzie elektrycznym. Podstawowym parametrem charakteryzującym efektywność energetyczną tego typu pomp ciepła jest współczynnik COP. Określa on stosunek włożonej energii elektrycznej do ilości uzyskanej energii cieplnej w konkretnych warunkach pracy układu. Wskazanie tej wartości dla danej pompy ciepła jest możliwe po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami. Dzięki tym regulacjom możliwe jest obiektywne porównanie parametrów takich jak wydajność cieplna, zużycie energii oraz COP różnych pomp ciepła. Jest to możliwe dzięki badaniom różnych pomp ciepła w tych samych warunkach. Producent jest zobowiązany do tego, aby podać wartość współczynnika COP dla danej pompy na jej tabliczce znamionowej. Jego wartość jest jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze pompy ciepła.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH jest jedyną jednostką notyfikowaną w Polsce uprawnioną  do przeprowadzenia badań wydajnościowych pomp ciepła wyznaczających dla nich współczynnik COP. Zgodnie z normą PN-EN 14551 badania pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, obejmują przede wszystkim wyznaczenie charakterystyk energetycznych. Wydajność urządzeń jest badana w różnych znormalizowanych warunkach określonych we wspomnianej normie oraz dodatkowych określonych przez producenta. Przeprowadzany jest również pomiar charakterystycznych wielkości elektrycznych danej pompy ciepła oraz wyznaczenie współczynników efektywności energetycznej, w tym COP. Wykonywane są również badania bezpieczeństwa użytkowania.

Należy zaznaczyć, że wymienione wyżej pomiary odbywają się w ściśle określonych w normie warunkach. Podstawowe badanie odbywa się w warunkach znamionowych znormalizowanych. Oprócz tego wykonywane są także badania w warunkach znamionowych zastosowania.

Na co zwrócić uwagę dokonując wyboru pompy ciepła

Współczynnik COP dla danej pompy ciepła w bardzo dużej mierze zależy od warunków, w których przeprowadzono badanie. Przed podjęciem decyzji, warto zatem sprawdzić, czy producent podaje w swoich materiałach pełną charakterystykę wyrobu, czy prezentowana wartość współczynnika COP dotyczy pracy urządzenia w najkorzystniejszych warunkach. Pozwoli to uniknąć rozczarowania spowodowanego niską efektywnością działania zainstalowanego urządzenia.
Badania pomp ciepła oferowanych przez HKS Lazar przeprowadzone zostały w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w Krakowie. Oprócz testów przewidzianych przepisami normy PN-EN 145111 dodatkowo zleciliśmy tej jednostce przeprowadzenie pełnych badań. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność co do poprawności pracy naszych pomp ciepła w niskich temperaturach dodatkowych punktów pracy, które w tym przypadku  nie są deklaracją producenta, a wynikiem szczegółowych, rzetelnych i niezależnych  analiz laboratoryjnych.

CE.pngNa naszą decyzję o wykonaniu badań dla wielu punktów pracy wpłynął przede wszystkim fakt, że w poszczególnych krajach członkowskich UE obowiązują różne przepisy w tym zakresie. Wiele państw należących do UE wprowadziło bowiem własne, bardziej rygorystyczne regulacje ze względu na sygnały z rynku, że badania przewidywane przez normę PN-EN 14 511 mogą być niewystarczające, ponieważ wymagają pomiarów jedynie dla temperatury zewnętrznej A7 oraz A2 ᵒC. Wobec tego w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Skandynawii wprowadzono obowiązek wyznaczania dodatkowych punktów pracy. Na przestrzeni lat pojawiły się niezależne organizacje z własnymi regulacjami dotyczącymi mierzenia punktów pracy KEYMARK i EHPA. Postanowiliśmy zatem zebrać te informacje i wykonać badanie naszych pomp ciepła we wszystkich punktach pracy wymienionych w tych przepisach, począwszy od temperatury A12 aż do temperatury (A-15 C).

Podsumowując, zanim dokonamy wyboru pompy ciepła oprócz współczynnika COP i tego, w jakich warunkach został określony, powinniśmy zwrócić także uwagę na to, czy porównujemy urządzenia o tej samej mocy. Poza tym należy sprawdzić, czy wartości dla dodatkowych punktów pracy są deklaracją producenta, czy zostały określone podczas odpowiednich badań. Dobrze jest również przeanalizować czy typoszereg podany w katalogu jest zgodny z certyfikatem i czy wszystkie oferowane modele go posiadają. Ważne jest także to, aby sprawdzić, czy dana pompa posiada znak CE i czy oznacza on certyfikat bezpieczeństwa użytkowania, a nie np. China Export.

Nowoczesne urządzenia grzewcze HKS Lazar

Nowoczesne urządzenia grzewcze

Artykuły

Klasa 5 i Egodesign nowym wyznacznikiem dla kotłów CO

Niestety jakość powietrza w naszym kraju jest zła. O skali problemu, o którym do niedawna nie mówiło się zbyt często, świadczy raport Światowej Organizacji Zdrowia opracowany na podstawie danych z początku 2016 roku. Zawarto w nim ranking 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. O tym, jak fatalne jest powietrze, którym oddychamy co dnia, świadczy nie tylko fakt, że polskie miasto znalazło się na niechlubnym pierwszym miejscu tej listy, ale także to, że w zestawieniu jest aż 33 miasta z Polski…

czytaj
Samodzielny piec na pellet

Czysta wygoda, czyli w pełni zautomatyzowany kocioł pelletowy.

czytaj

FAQ

Ile mniej więcej KG pelletu wchodzi do zbiornika 240L w Smartfire 15kw?

W zbiorniku 240L mieści się 8 worków pelletu po 15 KG.

czytaj
Czy temperatura spalin w kotle na pellet może wynosić 190 stopni?

Regulacja Temperatury Spalin w Kotłach na Pellet Czym Jest Temperatura Spalin? Temperatura spalin w kotłach na pellet jest kluczowym wskaźnikiem prawidłowego działania urządzenia. Odpowiednie...

czytaj
Zgłoś: Rozruch / Przegląd / Awaria

Znajdź na stronie:

Wpisz szukaną frazę:

Wybierz swój język:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu Zamów rozmowę
Oblicz jakiej mocy pompę ciepła potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę
Oblicz jakiej mocy kotła na pelet potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę

Jak kupić produkty HKS Lazar?

Wpisz swoją miejscowość w poniższej rubryce a nasz doradca klienta udzieli Ci dodatkowych informacji oraz przeprowadzi przez proces zakupowy.

Twoja miejscowość:

Zamów rozmowę

Zostaw nam swój numer telefonu, a my oddzwonimy do Ciebie!

Zamów rozmowę
Oblicz jakiej mocy pompę ciepła potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę